ელექტრონული ბიბლიოთეკა

ელფოსტა ბეჭდვა PDF

ავტორი

სათაური

გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

ვ. როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე.ქურციკიძე.

ქართული ენა და ლიტერატურა 1კლ.

გ. გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ.ჭელიძე(ქურჩიშვილი)

მათემატიკა 1კლ.

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი

ინგლისური ენა  1 კლ.(1)

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე.

ბუნებისმეტყველება 1კლ.

მ. ჩიკვაიძე

მუსიკა1 კლ.

ნ. მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 1კლ.

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე.

ქართული ენა და ლიტერატურა 2 კლ.

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე(ქურჩიშვილი)

მათემატიკა 2კლ.

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე.

ბუნებისმეტყველება 2კლ.

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი

ინგლისური ენა(1)

მარიკა ჩიკვაიძე

მუსიკა 2 კლ.

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2კლ.

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, 
ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე.

ქართული ენა და ლიტერატურა 3 კლ.

გ. გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

მათემატიკა 3კლ.

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე.

ბუნებისმეტყველება 3კლ.

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგ

ინგლისური ენა 3კლ.(1, დ2)

ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა, ნინო სილაგაძე

მუსიკა 3.კლ

მარიკა ჩიკვაიძე

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 3 კლ.

ვ. როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, 
ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე.

ქართული ენა და ლიტერატურა 4 კლ.

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე(ქურჩიშვილი)

მათემატიკა 4კლ.

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი

ინგლისური ენა(დ2,დ3 )

გ.კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე.

ბუნებისმეტყველება 4კლ.

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

მუსიკა 4კლ.

მ. ჩიკვაიძე

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 4კლ.

ნ.ტალახაძე

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 4კლ.

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე.

ქართული ენა და ლიტერატურა 5 კლ.

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

მათემატიკა 5 კლ.

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი

 

ინგლისური ენა(დ2,დ3 )

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე.

ბუნებისმეტყველება 5 კლ.

მ.სურგულაძე, ნ. მდინარაძე, ვ. ნეიძე, კ. ხარაძე, ლ. ბერაია,თ. გეგეშიძე, ნ. მამალაძე, მ. ქურთუბაძე, თ. შალვაშვილი, ი. გარსენიშვილი, ლ. გარსენიშვილი, ნ. ერემაშვილი, გ. მშვენიერაძე, ზ. კიკნაძე, 
ე. სუმბათაშვილი, თ. უზუნაშვილი.

ჩვენი საქართველო 5 კლ.

ნ. ჯამასპრიშვილი

ი.ს.ტ.  5 კლ.

ნ. მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

სახ. და გამო. ხელოვნება 5 კლ.

მ. ჩიკვაიძე

მუსიკა 5 კლ.

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე.

ქართული ენა და ლიტერატურა 6 კლ.

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე(ქურჩიშვილი)

მათემატიკა 6 კლ.

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი

ინგლისური ენა(დ4,დ5 )

მ. სურგულაძე, ნ. მდინარაძე, ვ. ნეიძე, კ. ხარაძე, ლ. ბერაია,თ. გეგეშიძე, ნ. მამალაძე, მ.ქურთუბაძე, თ. შალვაშვილი, ი. გარსენიშვილი, ლ. გარსენიშვილი, ნ. ერემაშვილი, გ. მშვენიერაძე, ზ. კიკნაძე, 
ე. სუმბათაშვილი, თ. უზუნაშვილი.

ჩვენი საქართველო 6 კლ.

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ.კერესელიძე.

ბუნებისმეტყველება 6 კლ.

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

სახ. და გამო. ხელოვნება 6 კლ.

მ. ჩიკვაიძე

მუსიკა 6 კლ.

ნ. ჯამასპრიშვილი

ინფ. და საკ. ტექნოლოგიები 6 კლ.

ლ.თუშური, ლ. შარაშენიძე

ქართული ენა და ლიტერატურა  7 კლ.

ვ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

მათემატიკა 7 კლ.

Liz Kilbey with Carol Skinner

მ.თევზაძე; თ. ჩხეიძე; თ. ჯაფარიძე

ინგლისური ენა

friends 2

მ. რევია

რუსული ენა 7 კლ.

ზ. კიკნაძე, ლ.პატარიძე, მ.სურგულაძე, თ.უზუნაშვილი

ისტორია 7 კლ.

ნ.ზაალიშვილი, ნ.იოსებაშვილი

ბიოლოგია 7 კლ.

ე. ნებიერიძე

გეოგრაფია 7 კლ.

ნ. კუნჭულია, მ.მეხაშიშვილი, ნ.მიქაბერიძე

სახ. და გამო. ხელოვნება 7 კლ.

მ. ჩიკვაიძე

მუსიკა 7 კლ.

ლ.თუშური, ლ. შარაშენიძე

ქართული ენა და ლიტერატურა 8კლ.

ვ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

მათემატიკა 8კლ.

Liz Kilbey with Carol Skinner

მ.თევზაძე; თ. ჩხეიძე; თ. ჯაფარიძე

ინგლისური ენა friends 2

მ. რევია

რუსული ენა 8კლ.

მ.სურგულაძე, გ.ანჩაბაძე, ს.ბახია–ოქრუაშვილი, ნ.ერემაშვილი, გ.მშვენიერაძე

საქ და მსოფ. ისტორია 8კლ.

ვ.ნეიძე, მ.ბოკერია, თ.უზუნაშვილი

საქ. და მსოფ. გეოგრაფია 8კლ.

 

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 8კლ.

ნ.ზაალიშვილი, ნ.იოსებაშვილი

ბიოლოგია 8კლ.

ქ. ტატიშვილი

ფიზიკა 8კლ.

ნ. კუნჭულია, მ.მეხაშიშვილი, ნ.მიქაბერიძე

სახ. და გამო. ხელოვნება 8კლ.

მ. ჩიკვაიძე

მუსიკა 8კლ.

ვ. როდონაია, ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუციშვილი

ქართული ენა და ლიტ. 9 კლ.

ვ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

მათემატიკა 9 კლ.

Success – Stuart McKinlay, Bob Hasting, მ. თევზაძე, თ.ჩხეიძე, თ.ჯაფარიძე

ინგლისური ენა (ს3)

ლ.ჯალაღონია, თ.ჯაშიაშვილი

გერმანული ენა 9 კლ.

ი.ჩხეიძე, მ.ლორთქიფანიძე, თ.ჩიმაკაძე

რუსული ენა 9 კლ.

გ.ანჩაბაძ, გ.გამყრელიძე,ზ.კიკნაძე, მ.სურგულაძე, დ.შველიძე

საქ. ისტორია 9 კლ.

ნ. ბერუჩაშვილი, ნ.ელიზბარაშვილი, ზ.დავითაშვილი, ნ.ბერუჩაშვილი

გეოგრაფია 9 კლ.

ნ. ერემაშვილი, გ.მშვენიერაძე

სამოქალაქო განათლება 9 კლ.

ქ. ტატიშვილი

ფიზიკა 9 კლ.

მ.ვარდიაშვილი, ს.ადამია

ქიმია 9 კლ.

ნ.ზაალიშვილი, ნ.იოსებაშვილი

ბიოლოგია 9 კლ.

ნ. კუნჭულია, მ.მეხაშიშვილი, ნ.მიქაბერიძე

სახ. და გამო. ხელოვნება 9 კლ.

მ. ჩიკვაიძე

მუსიკა 9 კლ.

ნ. მუზაშვილი, ნ.ჩუბინიძე

ქართული ენა და ლიტ.  10 კლ.

ვ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

მათემატიკა 10 კლ.

Success – Stuart McKinlay, Bob Hasting, მ. თევზაძე, თ.ჩხეიძე, თ.ჯაფარიძე

ინგლისური ენა (ს4)

ლ.ჯალაღონია, თ.ჯაშიაშვილი

გერმანული ენა 10 კლ.

ი.ჩხეიძე, მ.ლორთქიფანიძე, თ.ჩიმაკაძე

რუსული ენა 10 კლ.

ზ.კიკნაძე, ლ.პატარიძე, მ.სურგულაძე

ისტორია 10 კლ.

ნ. ბერუჩაშვილი, ნ.ელიზბარაშვილი,

გეოგრაფია 10 კლ.

ზ.მიმინოშვილი, ლ.მიქიაშვილი. თ.მეიფარიანი, ი.ჯალაღონია

სამოქალაქო განათლება 10 კლ.

მ.სეხნიაშვილი, დ.ლორთქიფანიძე

ბიოლოგია 10 კლ.

ქ. ტატიშვილი

ფიზიკა 10 კლ.

მ.ვარდიაშვილი, ს.ადამია

ქიმია 10 კლ.

ნ. კუნჭულია, მ.მეხაშიშვილი, ნ.მიქაბერიძე

სახ. და გამო. ხელოვნება 10 კლ.

მ. ჩიკვაიძე

მუსიკა 10 კლ.

ნ. მუზაშვილი, ნ.ჩუბინიძე

ქართული ენა და ლიტ.  11 კლ.

ვ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

მათემატიკა 11 კლ.

Success – ს. მაკკილი, ბ. ჰასტინგი

ინგლისური ენა 11 კლ.

ლ.ჯალაღონია, თ.ჯაშიაშვილი

გერმანული ენა 11 კლ.

ი.ჩხეიძე, მ.ლორთქიფანიძე, თ.ჩიმაკაძე

რუსული ენა 11 კლ.

ნ.ასათიანი, გ.სანიკიძე, ლ.ფირცხალავა, ნ.კიღურაძე

ისტორია 11 კლ.

გ.ჭანტურია, მ.მამალაძე, მ.ბლიაძე

მსოფლიო გეოგრაფია  11 კლ.

ქ.ტატიშვილი

ფიზიკა 11 კლ.

მ.ვარდიაშვილი

ქიმია 11 კლ.

 

მსოფლიო კულტურა 11 კლ.

 

ხაზვა 11 კლ.

თ.ვასაძე, ნ.მუზაშვილი, ნ.ჩუბინიძე

ქართული ენა და ლიტ. 12კლ.

ვ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

მათემატიკა 12კლ.

Success – ს. მაკკილი, ბ. ჰასტინგი

ინგლისური ენა 12კლ.

ნ.მერკვილაძე, თ.ხუციშვილი

გერმანული ენა 12კლ.

ი.ჩხეიძე, მ.ლორთქიფანიძე, თ.ჩიმაკაძე

რუსული ენა 12კლ.

გ.აბდალაძე, ქ.ჯანუაშვილი, ნ.კვიტაშვილი, ნ.კუპატაძე

ისტორია 12კლ.

 

სამოქ. თავდ. და უსაფრთ. 12კლ.

გ.ჭანტურია, მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე, ზ. სეფერთელაძე

გლობალური პრობლემების გეოგრაფია 12კლ.

მ. ვარდიაშვილი

ქიმია 12კლ.

გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი

ფიზიკა 12კლ.

მ. ვარდიაშვილი, ს. ადამია

ბიოლოგია 12კლ.

საცნობარო

ქართული საბჭოთა  ენციკლოპედია ტ. 1

ქართული საბჭოთა  ენციკლოპედია ტ. 2

ქართული საბჭოთა  ენციკლოპედია ტ. 3

ქართული საბჭოთა  ენციკლოპედია ტ. 4

ქართული საბჭოთა  ენციკლოპედია ტ. 5

ქართული საბჭოთა  ენციკლოპედია ტ. 6

ქართული საბჭოთა  ენციკლოპედია ტ. 7

ქართული საბჭოთა  ენციკლოპედია ტ. 8

ქართული საბჭოთა  ენციკლოპედია ტ. 9

ქართული საბჭოთა  ენციკლოპედია ტ. 10

ქართული საბჭოთა  ენციკლოპედია ტ. 11

ქართული საბჭოთა  ენციკლოპედია ტ. 12

ქართული საბჭოთა  ენციკლოპედია ტ. 13

ზ. აბზიანიძე, ქ. ელაშვილი

სიმბოლოთა ილუსტრირებული ლექსიკონი

გ. ქარჩხაძე

სამეცნიერო ენციკლოპედია

გ. ქარჩხაძის გამომცემლობა

საბავშვო ენციკლოპედია

ბ. სულაკაურის გამომცემლობა

მეცნიერება (მოსწავლის პირველი ენციკლოპედია)

ბ. სულაკაურის გამომცემლობა

ისტორია  (მოსწავლის პირველი ენციკლოპედია)

დოქტორ გერჰარდ ფინიკის მიხედვით

ძველი საბერძნეთი (საბავშვო ენციკლოპედია)

დოქტორ მიხეილ შმაუდერის მიხედვით

ხალხთა დიდი გადასახლება (საბავშვო ენციკლოპედია)

დოქტორ რაინერ ქიოთეს მიხედვით

კოშკები და ცათამბჯენები (საბავშვო ენციკლოპედია)

დოქტორ რაინერ ქიოთეს მიხედვით

ჩვენი დედამიწა (საბავშვო ენციკლოპედია)

დოქტორ რაინერ ქიოთეს მიხედვით

ევროპა (საბავშვო ენციკლოპედია)

დოპტორ ერნსტ კიუნცლის მიხედვით

ძველი რომი (საბავშვო ენციკლოპედია)

დოქტორ ჰენდეგარ ელსნერის მიხედვით

ვიკინგები (საბავშვო ენციკლოპედია)

თ. ბეროზაშვილი

ქართული ენის სასკოლო განმარტებითი ლექსიკონი

ვ. თოფურია, ი. გიგინეიშვილი

ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი

ა. სიხარულიძე

ქართული ენის ომონიმთა ლექსიკონი

ა. ნოემანი

,,ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი"

ა.ონიანი

ქართული იდიომები

სულხან საბა ორბელიანის

ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი ტ.1

სულხან საბა ორბელიანის

ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი ტ.2

ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი ერთტომეული (I-II)

ორთოგრაფიული ლექსიკონი(საქართ. გეოგრაფიული სახელების)

მოკლე პოლიტიკური ლექსიკონი

ქართულ კილო–თქმათა სიტყვის კონა

ქართული ენა და ლიტერატურა მასწავლებლის ბიბლიოთეკა ქართული ენა ტომი 1

ქართული ენა და ლიტერატურა მასწავლებლის ბიბლიოთეკა ქართული ენა ტომი 2

ქართული ენა და ლიტერატურა მასწავლებლის ბიბლიოთეკა ძველი ქართული ლიტერატურა ტომი 3

ქართული ენა და ლიტერატურა მასწავლებლის ბიბლიოთეკა XIX  საუკუნის ქართული ლიტერატურა ტომი 4

ქართული ენა და ლიტერატურა მასწავლებლის ბიბლიოთეკა XX  საუკუნის ქართული ლიტერატურა ტომი 5

განმარტებითი ლექსიკონი განათლების სპეციალისტებისათვის  ნაწილი 1

განმარტებითი ლექსიკონი განათლების სპეციალისტებისათვის  ნაწილი 2

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა ნაწილი 2

ეროვნული სასწავლო ცენტრის სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის კვლევები  2006–2007  ნაწილი 2

ტესტური დავალებების შექმნის ხელოვნება

ვისწავლოთ ერთად ინკლუზიური განათლება

ინკლუზიური განათლება (სწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა სწავლება)

ინკლუზიური განათლება (გზამკვლევი მასწავლებლისათვის)

სასკოლო სპექტაკლებისა და ღონისძიებების სცენარები (მასწავლებლის  წიგნი)

სადამრიგებლო საათის პროგრამა 1–4 კლასების მოსწავლეთათვის (დამრიგებლის წიგნი)

სასარგებლო რესურსები მასწავლებლებისათვის ნაწილი 1

სასარგებლო რესურსები მასწავლებლებისათვის ნაწილი 2

გზამკვლევების კრებული სპორტის სახეობებში 7–12 კლასებში

საგანმანათლებლო რესურსების ეფექტიანი გამოყენება

მასწავლებლის ეთიკის სახელმძღვანელო

ჯ. თერნბული

პროფესიონალი მასწავლებლის 9 მახასიათებელი

რ. მარზანო, დ. ფიქერინგი

ეფექტური სწავლება სკოლაში

ინტერ კულტურული განათლება

კითხვის ეფექტური მეტოდები

განვითარებისა და სწავლის თეორიები

სწავლება და შეფასება

სასწავლო და პროფესიული გარემო

მასწავლებელთა კომპეტენციების ჩარჩო

ლექსიკონი პედაგოგებისათვის

ინტერაქტიური გაკვეთილის ელემენტები ნაწილი 1

ინტერაქტიური გაკვეთილის ელემენტები ნაწილი 2

როგორ მოვემზადოთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის ( პროფესიული უნარები)

როგორ მოვემზადოთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის (უცხოური ენები)

როგორ მოვემზადოთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის (მათემატიკა)

როგორ მოვემზადოთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის (ქართული ენა და ლიტერატურა)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 1 (ალექსანდრე ჭავჭავაძე, გრიგოლ ორბელიანი)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 2 (ნიკოლოზ ბარათშვილი)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 3 (ილია ჭავჭავაძე ნაწ.1)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 3 (ილია ჭავჭავაძე ნაწ.2)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 4 (აკაკი წერეთელი ნაწილი 1)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 4 (აკაკი წერეთელი ნაწილი 1)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 5 (ვაჟა–ფშაველა ნაწილი 1)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 5 (ვაჟა–ფშაველა ნაწილი 1)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 6 (ალექსანდრე ყაზბეგი ნაწილი 1)

ქართველი მწერლები სკოლაშიტომი 6 (ალექსანდრე ყაზბეგი ნაწილი 2)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 7 (დავთ კლდიაშვილი)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 8 (ტიციან ტაბიძე, პაოლო იაშვილი)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 9 (ნიკო ლორთქიფანიძე)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 10 ( მიხეილ ჯავახიშვილი ნაწილი 1)

ქართველი მწერლები სკოლაშიტომი 10 ( მიხეილ ჯავახიშვილი ნაწილი 2)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 13 (ლეო ქიაჩელი)

ქართველი მწერლები სკოლაში ტომი 14 (გიორგი ლეონიძე)

ძველი მწერლობა

ძველი ქართული ლიტერატურს ძეგლები

ი. ანონინი

,,ატომური პილოტი"

ელფი

ავტომობილის ისტორია

დ. ბერძენიშვილი

ნარკვევები

ა. ბუცხრიკიძე

,,საქ–ოს უზენაესი ხელისუფალნი უძველესი დროიდან მე–20 საუკუნის დასაწყისამდე

გალაკტიონი (გამოჩენილ ადამიანთა ცხოვრება)

დ. გურამიშვილი (გამოჩენილ ადამიანთა ცხოვრება)

რახმანინოვი (გამოჩენილ ადამიანთა ცხოვრება)

გ. ორბელიანი (გამოჩენილ ადამიანთა ცხოვრება)

რაფაელი (გამოჩენილ ადამიანთა ცხოვრება)

დ. გოგუაძე

,,განწყობის რეალიზაციის ტენდეცია და მისი ძირითადი ფაქტორები"

ვ. გაგოიძე

მეცნიერება, ტექნიკა, საზოგადოება

ს. დანელია

ნარკვევები ანტ.

ი. დიმოვი

,,საქ–ოს ფალავნები"

ევროპის ქვეყნების ისტორიის პრობლემები

ვ. ზუხბაია

,,ქართლის ცხოვრების"

ისინდი სპორტული ალმანახი

კოლხი მედეადან თანამედროვე საქართველომდე

მ. ლორთქიფანიძე

,,ქართლი მე–5 საუკუნის"

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები ტომი 5

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები ტომი 5

ა. მახარაძე

,,ახალი ქართული ნარკვევები"

მ. მთვარელიძე

,,ხალხური და ძველი ქართული აფორისტული ნააზრევი"

ი. ნაკაიძე

,,მინდვრის ცდები სასუქებზე"

 

ნარკვევები მე–19 საუკუნის

საქართველოს არქეოლოგიის საკითხები

ა. სირბილაძე

ქართული კონიაკი

ქ. ყურაშვილი

ქართველი მხედართმთავრები

გრ. ხავთასი

შუა საუკუნეების ისტორია

ჯ. ჭუმპურიძე

მწერლები და კრიტიკოსები

მხატვრული ლიტერატურა

,,ათას ერთი ღამე"

ჯ. აპდაიკი

,,კენტავრი"

ამერიკული მოთხრობები

რ. ამაშუკელი

,,შენდამი"

ამერიკული ნოველა

ამერიკული ნოველა  ტ.2

რ. აკუტაგავა

ნოველები

ი. ანთელავა

ქართველები 1812 წლის სამამულო ომში

რ. აკუტაგავა

,,დიალოგი წყვილებში"

თ. აბულაძე

,,ნეტამც"

,,ათას ერთი ღამე"  რვა ტომად ტ.IV

,,ათას ერთი ღამე"  რვა ტომად ტ.V

პ. ამირანაშვილი

მ. ასტურიასი

,,დამარხულთა თვალები"

ლ. ალიმონაკი

,,კვირის წირვები"

კ. ამირიძე

,, შიშველი ხლები"

ა. აბულშვილი

,,ბუზანკალი მხედრები"

ი. აბაშიძე

არჩილი

,,საქ–ოს ზნეობანი"

უ. ამადუ

,,ქალაქი ილეუსი"

ჭ. ამირეჯიბი

,,ჭაბუა პაპას ცხრა ზღაპარი"

ი. ანდრეევი

,,გულახდილი საუბარი"

ს. ანტონოვი

,,მყუდრო სოფელში"

ა. ალექსინი

,,ზურგი მაინც ზურგია"

ი. აბაშიძე

,,სიტყვები"

ვ. არხანგელსკი

,,შანდორ რადო–დორა"

ი. ანდრიჩი

,,დრინის ხიდი"

ათენოვოლი

,,ანდღულაძე"

ლ. ავალიანი

ნოველები

გ. ავალიანი

,,მოქიშპენი"

ლ.ასკურავა

,,მანათობელი"

ა. ადეიშვილი

,,კარავი"

ალ. არაბული

,,როგორ მაპოვნინა"

ამაშუკელი

,,ზედაზნის მთვარე"

არისტოფანე

,,ფრინველები"

ლ. ავალიანი

ნოველები, წერილები

გრ. აბაშიძე

,,ორი სახლი"

პ. აბრამია

ლექსები

ალ. ავარსკი

,,მთიელი ჭაბუკის ფიცი"

ამერიკული მოთხრობები

ვ. არდამატსკი

,,საპასუხო ოპერაცია"

ათანელოვი

,,დავით ანდღულაძე"

,,ათას ერთი ღამე"  რვა ტომად ტ.VI

გრ. აბაშიძე

ლესები, პოემები

ი.აბაშიძე

ი.აბაშიძე

,,ამერიკა"

გ. ასათიანი

პოეზია და პოეტები

ამბავი ნართებისა

ბ. ანდრონიკაშვილი

,,ზაფხულის დღე"

ი. აბაშიძე

,,თუ ხარ ნამდვილი"

ამერიკული ნოველა

გრ. აბაშიძე

,,წინაპები და თანამედროვენი"

გრ. აბაშიძე

ლექსები

ამირანაშვილი

,,საქ–ოს სხვადსხვა  დროს"

ა. აბულშვილი

,,მარადიული შუქურა"

დ. ანთელაძე

,,თეატრალური ზესტაფონი"

არა, არ ქრები ჩაუქრობელო

,,ათას ერთი ღამე"  რვა ტომად ტ.V, IV, III

ი. ანდრიჩი

,,დრინის ხიდი"

მ. ალექსეევი

ს. ალექსეევი

,,ისტორიული მოთხრობები"

ა. ალექსინი

ახალბერძნული პოეზია

თ. ანთაძე

,,მიხეილ ბერიაშვილი"

გ. ასათიანი

,,ი. ჭავჭავაძე"

ს. აბულაძე

,,ი. გოგბერაშვილი"

ი. აბაშიძე

,,ფიქრები"

ი. აბაშიძე

რჩეული

ი.  ანთელავა

,,ლევან II დადიანი"

ი. აბაშიძე

სიტყვები, გზები

მ. ასულა

,,ვინც ქვემოთ რის"

ჭ. ამირეჯიბი

,,დათა თუთაშხია"

პიტერ ამერი

,,მსოფლიოს ხალხთა ზღაპრები "

პ. ანდერსონი

ო–ლე–ლოუ–კოი

ჭ. ამირეჯობი

,,ჭაბუა პაპას ცხრა ზღაპარი"

ს. აინი

,,ბუხარა"

გ. ანანიაშვილი

,,ზიგადი ელექტრონიკი კურსი" ნაწ. 1

ი. აბაშიძე

,,ოცი ლექსი გ. ტაბიძეს"

მ. აბრამიშვილი

ლექსები

ჩ. აითმალოვი

,,და დღე იყო უფრო გრძელი წუთისოფელზე"

ივო ანდრიჩი

,,დრინის ხიდი"

თ. აბულშვილი

,,ველისარი"

ი. ანთელავა

,,დავითისა და თამარის სახელმწიფო"

ალ. ახმეტელი

,,დოკუმენტები და ნარკვევები'

ლ. ალფენიძე

,,დუელი მგლის თავზე"

ი. აკუმისკინი

,,ზღვის პრიმატები"

თ. ალფანასიევა

,,ოჯახი"

ნ. არველაძე ალ. ახმეტელი

,,თეატრის სამყაროში"

ვ. ბერიძე

,,სამცხის ხუროთმოძღვრება"

ბაჩანა

,,მუხავ მიყვარხარვ ტიალო"

ვ. ბულოვი

,,აის დაისის ამბორი"

მ. ბულგაკოვი

,,თეთრი გვარდია"

ი. ბეირე

,,გადაკარგული ქვეყანა"

რ. ბეჟანიშვილი

,,მშვიდობა სახლსა"

ხ. ბურულავა

ეპიტაფია

ი. ბუნინი

მოთხრობები

ა. ბაქრაძე

მწერლობის მოთვინიერება

ა. ბორსჩაგოვსკი

,,შაბოლოვსკის სამი ალვა"

ბ. ბახტაძე

ლიტერატურული წერილები

კ. ბობოხიძე

,,რა მაწუხებდა"

ა. ბერკეში

,,აგენტი #13"

ვ. ბარნოვი

,,რაინდული სული"

მ. ბერიანიძე

ედ. შევარდნაძე

შ. ბადრიძე

,,ქართლის ცხოვრების მოთხრობები"

ნ. ბრებანი

,,ფრანჩისკა"

ხ. ბურულავა

ლირიკა

ნ. ბუზარიშვილი

,,ქვევნის გული"

შ. ბოდლორი

ლექსები პროზად

ბერლინის ცხელი გაზაფხული

ბილინები

ვ. ბეთხოვენი

წერილები

ბაზანა

თ. ბუაჩიძე

,,მ. შოლოხოვი"

ნ. ბოსტაშვილი

,,იასე რაჭველის ..."

ი. ბურლაკოვი

,,მთის რაინდი"

ს. ბელიავა

შარლ ბოდლერი

ლექსები

მ. მაჟანი

რჩეული

დ. ბარბაქაძე

,,მივუსამძიმროთ შემოდგომას"

ხ. ბურულავა

ლექსები, პოემები

ნ. ბატიაშვილი

,,დინება"

აკ. ბაქრაძე

,,ნ. ნიკოლაძე"

ბეჟანიშვილი

,,უკანასკნელი გადასარბენი''

ნ. ბეზარაშვილი

,,წყაროს სიმღერა"

აკ. ბაქრაძე

,,მითოლოგიური ენგადი"

ფ. ბაიქურთი

,,გველების შურისძიება"

ბ. ბრეაგვაძე

,,ბეზ პასკალი"

ნ. ბართაია

ლექსები

თ. ბექიშვილი

,,რა აძლებინებს ზამთარში ხეებს"

ალ. ბეგაშვილი

ლექსები

ხ. ბერულავა

ს. ბარუზდინი

,,განვლილის გამეორება"

ნ. ბაჟანოვი

,,რახმანინოვი"

რ. ბეჟანიშვილი

,,მშვიდობა სახლსა ამას"

ე. ბართაია

,,დიდი სამამულო ომი"

ბ. ბრეხტი

,,პატარა ორგანონი თეატრისათვის"

გ. ბილინგი

,, მარტოდმარტო არტაქტიდაში"

ბრაზილიური მოთხრობები

თ. ბაგრატიონი

,,ახალი ისტორია"

ბანოვანი

,,შორეული ლანდები"

ხ. ბერულავა

ერთტომეული

ს. ბელიაევი

,,სუმიუელ პინგლის თავგადასავალი"

ბ. ბრეხტი

პიესები

მ. ბულგაკოვი

,,მოლიერი" (გამოჩენილ ადამიანთა ცხოვრება)

დ. გურამიშვილი

მ. გორკლი

პიესები ტ.4

ი. გონჩაროვი

,,ფრეგატი"

ი. გოგებაშვილი

თხზულებანი ტ.4

 

გერმანული მითები, თქმულებები

ი. გრიშაშვილი

,,ძველი თბილისი"

დ. გეგუჩაძე

,,ეხლა შენი ჯერია"

ი. გოგებაშვილი

თხზ. ტ.4

ი.გოგებაშვილი

რჩეული თხზულებანი ტ.5

ი. გოგებაშვილი

რჩეული თხზულებანი   ტ.5

ი. გოგებაშვილი

რჩეული თხზულებანი   ტ.5

კ. გორგანელი

ლექსები, პოემა

მ. გორკი

ტ. 1

მ. გორკი

ტ. 4

მ.გორკი

ტ.6  პიესები

მ. გორკი

ტ.8

მ. გორკი

ტ.10

ი. გუნინი

,,ცივი შემოდგომა"

ი. გოლოვჩენკო

,,შავი ბილიკი"

დ. გრანინი

,,სურათი"

თ. გვარდია

,,თეატრალური რომანი"

კ. გოგიაშვილი

,,ოქროს ყელსაბამი"

ა. გომართელი

,,ჭირთა თქმა"

გალაკტიონი

გ. ვერწითელი

,,ოთხი მწერალი"

ვ. გოგოლაშვილი

,,ჭინკების ..."

გ. გეგეჭკორი

,,წელიწადის მეხუთე დრო"

ა. გაწერილია

რჩეული ნაწერები

გ. გეგეჭკორი

ლექსები, პიესები

გ. გაჩეჩილაძე

,,შექსპირიდან გოლზუორთიმდე"

ე. გურტუევი

,,მოთხრობები ჰასანზე"

მ. გვასალია

,,ობლის კვერი"

გ. გეგეშიძე

,,ორი რომანი"

დ. გვრიტისვილი

,,ქართლის ცხოვრების მესაიდუმლე"

 

გელათი

მ. გარი

,,ტიბოს ოჯახი"

გ. გეგეშიძე

ერთტომეული

რ. გვეტაძე

,,თეო ჭიაკოკონა"

მ.გორკი

მოთხრობები და ლექსები

ვ. გორგანელი

გეგეჭკორი

,,ქართული ხალხური"

გალპერინი

,,სინდისი ათასი მოწმეა"

ს. გუგუნავა

,,თამარიანი"

ალ. გვენეტაძე

,,ზოგადი სტილისტიკა"

რ. გაბაშვილი

,,მოგონებები"

ჯ. გარიბალდი

,,კლედია"

რ. გახოვსკი

,,გზა ხსნის"

რ. გოგოძე

,,საუბრები კინოხელოვნებაზე"

ი. გრიშაშილი

ტ.3

ი. გრიშაშვილი

ტ.5 მინიატურული ლიტერატურული ნარკვევები

ი. გონჩაროვი

,,ფრეგატი"

ე. გიორგაძე

,,კრივი და მოკრივეები"

 

გერმანული მოთხრობები

ფრ. გამბა

,,მოგზაურობა ამიერკავკასიაში"

ვ. გოეთე

დრამები

რ. გუირალდესი

,,დონ სებუნდო სომბარა"

ჯ. გორდონი

,,ის დღე დაიქცეს"

ნ. გურაბანიძე

გამარჯვების გზით

ვ. გაბესკირია

ტ.1

ალ. გომიაშვილი

,,ისევ  ეძახიან გერმანიას"

თ. გოდერძიშვილი

,,თეთრი კუნძული"

კ. გოგიავა

მოთხრობები

ჯ. გოგესვილი

,,ლტოლვილი სიზმარეთიდან"

კ. გოგოძე

,,კინოხელოვნებაზე"

მ. გეგეჩკორი

,,თეატრის სამყაროში"

მ. გალვანი

,,ენრიკილიო"

ი. გრიშაშვილი

ლიტ. ნარკვევები

კ. გამსახურდია

,,დავით აღმაშენებელი"

ვ. გოგუაძე

,, მე არც წარსულის არც მომავლის არ მეშინია"

ლ. გოთუა

ტ.1

ლ. გოთუა

ტ.2

ლ. გოთუა

ტ.3

კ. გამსახურდია

,,მთვარის მოტაცება ‘’ტ.1

კ. გამსახურდია

ტ.5

კ. გამსახურდია

ტ. 7

ნ. გელასვილი

ტრაგიკული გრადაცია

ბ. გაბაევა

,,სიზმრის საიდუმლო"

ალ. გაბერი

,,სიცოცხლეო ამინ!"

ნ. გურგენიძე ი. გორგაძე

,,აკ. ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე"

ვ. გორგანელი

,,მამულო საყვარელო"

კ. გიორგაძე

,,აყვავებული ბროწეული მომენატრება"

ვ. გოეთე

,,ფაუსტი"

დაბრუნება   ტ. 2

მ. დრიუონი

,,ძლიერი ამა სოფლისანი"

ვ. დოლბაია

,,ჰორიზონტები"

მ. დრიუნი

,,რკინის მეფე"

მ. დიდევანი

,,სიცრუე და ჯადოქრობა"

დემურ ხანაშვილი

მოთხრობები

ტ. დერი

,,საყვარელო ბოპერ"

დემოსთენე

ფილიპიკები

ლ. დოლიძე

,,მხედართუფროსები"

დემეტრასვილი

,,თბილისური მოთხრობები"

დემურ ხანაშვილი

,,უკანასკნელი ზარი"

რ. დანელია

,,დაფიონი"

ჯ. დავლიანიძე

,,შემობრუნება"

შ. დადიანი

,,რაც გამახსენდა"

დევდარიანი

,,დრო დასივრცე"

კ. დობაია

უნაპირობა

ა. დავი

,,სპილოს ძვლისა და შავი ხის"

მ. დრიონი

,,ძლერნი ამა სოფლისა"

მ. დიმიტრიენკო

,,ველასკესი"

თ. დოსტოევსკი

,,იდიოტი"

მ. დოჯი

,,ჰანს ბრონკერი"

ს. დემურხანაშვილი

,,დიდი ზამთარი"

შ. დადიანი

რჩ. თხზულ. ტ.3

დედავ დედაშვილობასა

შ. დადიანი

რჩ. თხზულ. ტ.5

შ. დადიანი

,,უბედური რუსი"

ვ. დოლბაია

,,ჩემი საგალობელი"

გ. დოჩანაშვილი

,,საქმე"

ჩ. დიკენსი

,,დავით კოფერფილდი"

ს. დოლიძე

მოგონებები

ს. ეული

ლექსები, პოემები

ნ. ერემაძე

,,მაპატიე ელი"

ლ. ებანოიძე

ნ. ბარათაშვილი

მ. ელიოზიშვილი

,,კურდღლის სიმღერა"

ა. ერქომაიშვილი

,,შავი შაშვი ჩიოდა"

ო. ეგაძე

გასტროლები შეხვედრები

ეგზიუპერი

,,ღამის ფრენა"

ტ. ელინგერი

,,მზე ჩადის"

ს. ესენინი

,,სპარსული მოტივები"

ვლ. ერიომენკო

,,პური შენი"

ენამახვილი გენიოსები

ესქილე

ტრაგედიები

ა. ეპინი

ლირიკა

მ. ემინესკუ

ლირიკა

გ. ერქვანია

ლექსები

თ. ერისთავი

,,იალკიალი"

ერთმოქმედებიანი პიესები

გ. ებერსი

,,უარდა"

ი. ევდოშვილი

,,უბედური ქორბუდა"

ე. ევტუშენკო

ს. ესენინი

ლექსები

ს. ესენინი

ლექსები, პოემები

ე. ევტუშენკო

,,ორი ქალაქი"

ა. ვინოგრადოვი

,,შავი კონსული"

ი. ვაზოვი

,,დამონებული"

ველის ბალადები

ე. ვოინიჩი

,,კრაზანა"

ვერგილიური

,,ენეიდა"

ა. ვასაძე

,,უჩვეულო დღეები"

შ. ვაშაყმაძე

,,რაფიელ ერისთავი"

მ. ვაგნერი

,,ჯორჯე ბალანის მიერ"

ვოლტერი

ფილოსოფიური მოთხრობები

ა. ვინოგრადოვი

,,დროის სამი ფერი"

ლ. ვორონკოვა

ალტაური მოთხრობები

ა. ვასაძე

,,მოგონებეი, ფიქრები"

ლ. ვორონკოვა

,,ცეცხლოვანი ცხოვრება"

ვ. ვესენსკსი

ლეგენდებისა და სინამდვილის კვალდაკვალ

პ. ვეჟინოვი

,,ბარიერი"

პ. ვალერი

რჩეული პროზა

გ. ვაჩნაძე

ვიდეოს ერა საუკუნე პირველი

ს. ვანგელი

,,ჩუბოს და გუგუცას ამბები"

ფ. ზალტენი

,,ბემბი"

ს. ზალიბინი

,,სულიონაია ჰადი"

ი. ზურაბიშვილი

მოთხრობები

ი. ზურაბიშვილი

თეატრალური პორტრეტები

ს. ზორიანი

მ. ზოშჩენკო

,,მზის ამოსვლის წინ, გონებისთვის"

თაყაიშვილი

,,დაბრუნება"

თავგადასავალთა სამყაროში

ს. თომპსონი

,,როლფი ტყეში"

ლ.თოიძე

ინტერვენცია ოკუპაცია

თანამედროვე რუსული მოთხრობა

,,თამარიანი" ისტორიული პოემა

ზ. თორია

,,კედელი"

ო. თურმანაული

,,ცოდვები და გვირილები"

ჯ. თუთბერია

,,პანორამა"

მ. თუმანიშვილი

,,რეჟისორი თეატრიდან წავიდა"

ო. იოსელიანი

,,საით გავიქეცი და..."

კ. იმედაშვილი

საუბრები

რ. ინანიშვილი

,,საღამო ხანის ჩანაწერები"

პ. იოსელიანი

ცხოვრება გიორგი

პ.ირეთელი

,,კედელი" მოთხრობები

პ. იაშვილი

ლექსები

ს. იოუნსონი

,,პატარა ჰაილტის საგა"

რ. ინანიშვილი

,,თებრი"

მ. ივინი

,,დიდი საიდუმლოს"

იტალიური მოთხრობები

ე. ილინა

,,მეოთხე სიმაღლე"

პ. იოსელიანი

ცხოვრება გიორგისი

ირანული პოეზია

პ. იბსენი

,,მოჩვენებანი"

რ. ინანიშვილი

,,შველი ზამთარში"

ს.იორამაშვილი

,,გაღმა ვენახი"

ე. ილინა

,,მეოთხე სიმაღლე"

რ. ინანიშვილი

,,წვეთები ფოთლებზე"

რ. ინანიშვილი

,,საღამო ხანის ჩანაწერები"

ს. იორამიშვილი

მოთხრობები

რ. ინანიშვილი

,,შორი თეთრი მწვერვალი"

ქ. ისაკაძე

,,ბიჭი შენისთანა უნდა"

ფრ. კრესენშტაინი

,,ჩემი მისია კავკასიაში"

დ. კლდიაშვილი

თხზულება

ზ. კუხიანიძე

,,ქარის მოტანილი წერილი"

ვ. კიკნაძე,

ს. ახმეტელი

ა. კრონინი

,ციტადელი"

ჯ. კუპერი

,,უკანასკნელი მოჰიკანი"

 

კალე ბლუმკვისტის თავგადასავალი

დ. კიუსაკი

,,შენ უნდა სძლიო.."

მ. კახიძე

,,მემღერებოდეს ოღონდ"

ნ. კილასონია

,,დიდება შენდა"

გ. კეჭაყმაძე

,,სამაგიერო"

პ. კაპანაძე

დრამტული

მ. კრნო

,,დილის ნიავი"

ა. კოლოსკოვი

,,პოეტის ტრაგედია"

კალავალა

კალელურ– ფინულ ხალხური

ი. კავაბატა

,,ხელისგულისოდენა"

ნ. კანდელაკი

ქართული მჭერმეტყველება

ზ. კუხიანიძე

ლექსები

კ. კაკაბაძე

,,მეფე ვახტანგ პირველი"

ი. კუნინი

,,ჩაიკოვსკი"

ს. კლდიაშვილი

,,მინდვრის ყვავილი"

ბ. კავერინი

,,ორი კაპიტანი"

ქ. კასრაძე

,,ტრიუმფით მსოფლიო გზებზე"

მ. კვესელავა

,,პოეტური ინტეგრალები"

ზ. კუხიანიძე

,,ბროწეულის  ცეცხლი"

ა. კამიუ

,,შავი ჭირი"

მ. კაჭახიძე

,,ის ურჩევნია მამულსა"

ვ. კოჟევნიკოვი

,,ფარი და მახვილი"

ს. კაკაბაძე

,,კრწანისის ომი"

ც. კოსმაჩი

,,გაზაფხულის დღე"

ჟ. კასუ

პარიზის სისხლისღვრა

ს. კრამერი

,,ისტორია იწყება"

ი. კობერიძე

,,ჭავჭავაძის საგალობელი"

ი. კობერიძე კ

,,გვალვა"

ორესტოლიოვი

,,ჯანმრთელობის ანბანი"

ხ. კორტასარი

,,მდევარი"

პ. კომიძე

,,დიდთოვლობა"

ჟ. კუსტო

,,ჩაძირული საგანძური"

გ. კეჭრიმაძე

,,ჩვენ ვეძებთ ბათოს"

ჯ. კუპერი

,,ნადირთმჟლეტი"

კრონინი

,,ციტადელი"

ნ. კეცხოველი

,,კიდევაც დაიზრდებიან"

ვ. კოროლენკო

მოთხრობები

შ. კოსტერი

ქ. კასრაძე

,,ტრიუმფი გრძელდება"

უ. კოლინიზი

თ. კვირკველია

,,ძველთბილისური დასახლებანი"

ბ. კელერმანი

,ძმები შელერბერგები"

ს. კლდიაშვილი

,,დიდი სარკე"

ბ. კეშელავა

,,ალიონიდან შებინდებამდე"

გ. კაჭახიძე

ლექსები

ლ. კერნი

პინია ბიჭსა და ფაიფურს"

ი. კოზაკი

,,წმინდა მიხალი"

ა. კუზნეცოვა

 

 

,,ორი მოთხრობა"

 

კალევალა

კალევალა

რ. კლერი

 

,,კონკია"

დ. კლდიაშვილი

სამი მოთხრობა

ფ. კარინთი

,,მოგზაურობა ჩემი თავის"

პ.კეკელიძე

აკ.წერეთელი

ვ. კატაევი

,,შავი ზღვის ტალღები"

 

კოლდეული მოთხრობები

ბ. კიტანოვიჩი

,,მან არ იცოდა"

ე. კრუსტენი

,,ბრმა სიყვარული"

ჯ. ლეოპარდი

დიალოგები

ჭ. ლომთათიძე

ტ. 1, თხზულებები

კ. ლორთქიფანიძე

,,სიყვარულმა მათქმევინა"

თ. ლანჩავა

,,ზეცის საიდუმლო"

 

ლირიკული მოზაიკა

ო. ლორთქიფანიძე

,,არგონავტიკა და ძველი"

მ. ლებანიძე

,,დედაბრის ქისა"

მ. ლებანიძე

კრებული

ჰ. ლაქსნესი

,,დამოუკიდებელი ადამიანები"

ა. ლომიძე

,,პატარა გმირი"

ნ. ლომოური

,,პაწია მეგობრები"

ნ. ნიკოლაძე

,,მოგონებები"

ა. ლინდგრენი

,,ლიონებერგერი"

ჯ. ლონდონი

,,წინაპართა ძახილი"

ა. ლეკიშვილი

,,შენ ხარ ვენახი"

მ. ლებანიძე

კრებული

კ. ლორთქიფანიძე

,,ნატვრის თვალი"

მ. ლერმონტოვი

,,ჩვენი დროის გმირი"

პ. ლაბერკვისტი

,,ჯუჯა"

ჰ. ლონგფერი

,,ჰაიავათაზე"

ჯ. ლეოპარდი

ლირიკა

ა. ლომიძე

,,ადამიანის სიცოცხლე"

შ. ლომსაძე

,,მ. თამარაშვილი"

ჭ. ლომთათიძე

ტ. 2, თხზულებები

კ. ლორთქიფანიძე

ლექსები

კ. ლორთქიფანიძე

ტ.3

კ. ლორთქიფანიძე

ტ.5

ა. ლინდგრენი

,,კალე ბრუმკვისტის თავგადასავალი"

ს. ლაგერლიოფი

 

ლათინური ამერიკის მწერლები

ტ. მელორი

,,ამბავი მეფე არტურისა"

თ. მორჩაძე

,,შიდა ქართლის ანტიკური"

ფ. მორიაკი

,,ტერეზა დეკეირუ"

შ. მესხია

,,ძლევაი საკვირველი"

ტ. მორი

,,უიტოპია"

ნ. მახარაძე

,,მე ზღვისპირელი ბიჭი ვარ"

ი. მოსაშვილი

ლექსები, პოემები

გ. მოსაშვილი

,ეკრანსა და სცენაზე"

კ. მიქსათი

,,ბესტერცეს ალყა"

მ .მოსაშვილი

,,მოთხრობები"

რ. მიშველაზე

,,კაცნი"

თ. გორგოშია

,,ავსა და კარგზე"

ჯ. მილტონი

,,დაკარგული სამოთხე"

რ.მარგიანი

,,რჩეული"

კ. მაჭარაშვილი

,,აკაკი ბავშვებს"

კ. მათევოსიანი

,,მწვანე მინდორი"

 

,,მერლოუზის მონასტერი"

რ. მიშველაზე

,,მზე"

ელ. მაისურაძე

,,კვნესოდა მიწა"

ე.მაღრაძე

ა. მირიანაშვილი

,,ლევან გოთუა"

ო. მამფორია

ლექსები

ვ. მედვედევი

,,ბარანკინის ფანტაზიები"

 

,,მზიური საქართველო"

ო. მოსაშვილი

რჩეული თხზულებანი

ს. მოემი

,,მთვარე ექვსპერიანი"

გ. მერკვილაძე

,,ფიქრები პოეზიაზე"

გ. მირცხულავა

,,ენგური"

რ. მიშველაძე

,,გზა"

ე.მაღრაძე

,,რად სოფელო"

ა. მირლინსკი

,, ამალათ–ბეგი ბოდა–ნერი"

 

მულაკები

მარგიანი

,,რიჰას შემდეგ"

ჰ. მათევსოიანი

,,მწვანე მინდორი"

გ. გარსია მარკესი

,,პატრიარქის შემოდგომა"

გ. გარსია მარკესი

,,მარტოობის ასი წელიწადი"

ე. მანჯგალაძე

კრებული

რ.მიშველაძე

,,კრიტიკა"

ი. მადერი

,,ბანდიტთა საგანძური"

 

მწიგნიბარი

მ. მაჭავარიანი

,,ვიძახი და ვიძახი"

ე. მერაბიშვილი

,,დაკარგული   ............"

ვ. მაჭრაძე

ა. მირცხულავა

ტ.2

 

მთელი ხმით

ა. მირცხულავა

,,ჰიმნი სამსობლოს"

რ. მიმინოსვილი

,,სიმართლე აფხაზეთზე"

ნ. მგელაძე

,,ვის ვართმევთ ხელს"

 

მოთხრობები

 

მე–იოსბ სტალინი

გ. მოსერიძე

,,მარტის გვირგვინი" ლექსები

მ. მთვარელიძე

,,ღვთით კურთხეული დედები"

ლ.მალაზონია

,,ქვის მთლელი"

ე. მაღრაძე

,,რად სოფელო"

ს. მოემი

,,შეჯამება"

ა. მორუა

,,სამი დიუმა"

ა. მორუა

ლიტერატურული პორტრეტები

გ. მაღულარია

მოთხრობები

ჯ. მილტონი

,,დაკარგული სამოთხე"

მ. მოსაშვილი

,,ლეგენდის დაბრუნება"

რ. მარგიანი

,,თოვლაი"

გ. მაღულარია

მოთხრობები

ა. მორუა

ლიტერატურული ეტიუდები

ნ. მიწიშვილი

რჩეული

ს. მაკალათია

,,ფშავი"

 

მეცნიერება სოფელს

ნ. ნაკაშიძე

რჩეული ტ.3

ლ. ნიკულინი

,შალიაპინი"

 

ნიკოლოზ პირველის დროინდელი რუსეთი

 

ნიალის საგა

ნ. ნიკოლაძე

მოგონებები

დ. ნოლი

,,ვერნერ ჰოლტის"

ჯ. ნადირაძე

საირხე საქ–ოს

შ. ნიშნიანიძე

ლექსები

ნ. ნაკაშიძე

მოთხრობები

გ. ნატროშვილი

თხზულებები

ი. ნონეშვილი

ბ. ნუშიჩი

რჩეული

ქ. ნუცუბიძე

,,შ. ნუცუბიძე"

ნეკრასოვი "

,,ვინ ცხოვრობ რუსეთში

ნ. ნიკოლაძე

თხზულებათა  ტ.5

ი. ნონეშვილი

თხზულებანი

მ. ნექსე

,,სიცოცხლის ფასად"

ი.ნონეშვილი

,,გზები და ლექსები"

ი. ნონეშვილი

ლექსები

ს. ნარიმანიძე

,,ფიქრი მოგზაური"

ე. ნიზიუსკი

,,როგორ დავიხსენით თავი"

ოქროპირი

განმარტება იოანეს სახარებისა

ჯ.ოლდრიჯი

მონადირე

ს.ს.ორბელიანი

თხზ.ტ.4

ს.ს.ორბელიანი

თხზ.ტ.2

შ.ონიანი

ი.ხუცესის წამება

ოქროპირი

,,განმარტება იოანეს სახარებისა"

გრ. ორბელიანი

,,გამოჩენილ ადამიანთა ცხოვრება"

ჯ. ოლდრიჯი

,,მონადირე"

ს.ს. ორბელიანი

თხზულებათა ტ. 4

ს.ს. ორბელიანი

თხზულებათა ტ. 2

შ. ონიანი

,,ი. ხუცესის წამება"

ს. პენჩემა

დაგვიანებული სიყვარული

ო. პაჭკორია

გობელენი

ა. პლატონოვი

ივლისის თავსხმა

კ. პაუსტოვსკი

მოთხრობები

ა. პინტი

თქვენთვის მშობლებო

შ. პეტეფი

რჩეული

თ. პაპავა

დიდი სახეები პატარა ჩარჩოებსი

პ. პერსოვი

კუზიანი კვიცი

ა. პლატონოვი

ამ მშვენიერსა

ო. პაჭკორია

გობელენი

ვ. პეტკიავიჩუსი

პატარა რკოს

ა. პუშკინი

მცირე ტრაგედია

ბ. პრუსო

ფარაონი

ი. პერეპიოლკინი

ოქროს კუბოს საიდუმლო

ა. პლატონოვი

მზის მემკვიდრენი

ვლ. პავლოვი

# ბუნკერის

ბ. პრუსი

თოჯინა

ო. პაჭკორია

ლიტ. წერილები

ა. პლატონოვი

ამ მშვენიერსა და ...

შ. პეტეფი

ლექსები პოემები

დ. პეტროვი

ძმები გრუზინოვები

შ. პეტეფი

ლექსები პოემები

ჯ. პირელი

ჯოკანინო და პულჩეროზა

კ. პაუსტოვსკი

გამოჩენილი ადამიანები

დ. ჟუკუვი

გოლიათური გული

პ. ჟურბა

ალექსანდრე მატროსოვი

თ. რაზიკაშვილი

მოთხრობები

რ. რაგპავა

დიდი ქალაქის დაღუპვა

ო. რომანჩენკო

მომავლის მხარდამხარ

ფ. რიბლე

დიდი გარგანტუასი

გრ. რუსაია

ალვის ჩრდილი

რაიტი

გრძნეულების მოწმე

რ. როლანი

ჟან კრისტოფი

რურუა

ზღვის წიგნი

რაზიკაშვილი

ცოტა რამ მამაჩემ ბიძაჩემზე

შ. რადო

დორას ფსევდონიმით

რ. რაგჰავა

დიდი ქალაქის დაღუპვა

ს. სამხარაული

გაზფხულის მაცდური დღე

ა. სულაკაური

მხოლოდ ერთხელ

ე. საყვარელიძე

სცენის ხიბლი

ს. სალუქვაძე

ვარძია წამლის სასახლე

რ. სანკრიტიანი

 

ს. სარტალოვი

მთის ქარი

საფო

ლირიკა

ლ. სლავინი

არდენული ვნებანი

ა. სტრასბურკები

დასახლებული კუნძული

მ. სარქისიანი

განწირულნი

კ. სუნდერგი

ლინკოლნი

პ. სუნკევიჩი

ჯვაროსნები

პ. სუნკევიჩი

ჯვაროსნები

 

სიმღერა ნიბერლუნგებზე

ს. სრატკოვი

ყინულის განძი

ბ. სეირანიანი

თეთრი გოგონა

ღ. საედი

შიში

თ. სახოკია

მოგზაურობანი

სალტიკოვი

შჩედრინი

სკუინი

კოლუმბის შვილიშვილები

ს. სარტაკოვი

მთის ქარი

მ. დ. სავედრა

სამოძღვრო ნოველები

კ. სიხარულიძე

ღმერთო სამშობლო

ბ. სილაგაძე

ერაყ მამლუქთა

მ. სურგულაზე

გზები და სივრცეები

ლ. სანიკიძე

ქუთათურები

გ. სანადირაზე

ცისფერი ყურე

ა. საჯაია

რჩეული

ფ. სომხისვილი

დარდიან გულზე

ე. სიხარულიძე

ქართული

გ. სულაკაური

კედელი

ა. სულაკაური

ლექსები

ი. სოტკინი

ვოვკა გრუშინი

კ. სიმონოვი

ლ. სლავინი

არდენული

ლ. სტვილია

კოლხეთი

უ. სახლთუხუცესი

შეხვედრა

გ. სანადირაძე

უსაფლავო

ლ.სურაბერიძე

შემოდგომის

ვლ. სიხარულიძე

მოთხრობები

თ. სვანაძე

მთვარის სიზმრები

მ. სულაკაური

საგნები

ა. სულაკაური

მოლოდ ერთხელ

დ. სტურუა

ბედისწერა

ს. სარატკოვი

ყინულის განძი

სანადირაძე

ფესვები

ლ. სულაბერიძე

ს. სიგუა

აღთქმული ქვეყნის ძიება

პ.სევაკი

იქმნენ ნათელი

დ. საყვარელიძე

ზოგიერთი ქრონიკული

ა. სირბილაძე

ქართული კონიაკი

სტუშგაცკები

დასახლებული კუნძული

ი. სტოური

მეზღვაური

ა. ტვარდოვსკი

შორეთს იქითა შორეთი

ნ. ტანიძე

ტიციანი

მ. ტორაძე

ქართული ფეხბურთის დიდება

ლ. ტოლსტოი

ყაზახები

მ. ტვენი

ჰეკლბერ ფინის თავგადასავალი

ტიბალტი–კეზა

პაგანინი

 

ტრისტანი და იზოლდა

გ. ტაბიძე

ტ.2

გ. ტაბიძე

ტ.3

გ. ტაბიძე

ტ.4

გ. ტაბიძე

ტ.7

გ. ტაბიძე

ტ.8

გ. ტაბიძე

ტ.8

გ. ტაბიძე

ტ.11

გ. ტაბიძე

ტ.11

გ. ტაბიძე

ტ.11

გ. ტაბიძე

ტ.11

მ. ტვენი

ტომ სოიერის თავგადასავალი

ტ. ტაბიძე

ნარკვევები

ლ. ტოლსტოი

პეტრე პირველი

ნ. ტიხონოვი

რჩეული

ა. ტოლსტოი

გზანი წამებისა

გ. ტაბიძე

 

გ. ტაბიძე

XI

ტ. ტაბიძე

წერილები

ა. ტვარდოვსკი

პოემები

ლ.ტოლსტოი

მოთხრობები

ლ.ტოლსტოი

გზანი წამებისანი

ლ.ტოლსტოი

ღვთისა და კაცისა

ნ. ურუშაძე

ვალერიან გუნია

პ. უმიკაშვილი

ხალხური სიტყვიერება

ე. უბილავა

მზის ამოსვლა

ი. უგულავა

ქმნა მართლისა

ე. უბილავა

სამგორი

მ. უნამუნო

ბურუსი

უ. ფოლკნერი

ხმაური და მძვინვარება

ლ. ფოიხტვაგერი

გოია

ა. ფრანსი

პატარა პიერი–სიცოცხლის

 

ფრანგული დრამა

ზ. ფალიაშვილი

საქ–ოს დამოუკიდებელი

უ. ფოლკნერი

ქალაქი

ლ. ფრანკი

მიზეზი

გ. ფანჯიკიძე

თუშეთი ჩვენი თუშეთი

შ. ფორჩხიძე

დილის სიმღერები

ჰ. ფორდი

ჩემი ცხოვრება, ჩემი

 

ფეხბურთი

ჟ. ფილიპი

 

ფრანგული მოთხრობები

გ. ფანჯიკიძე

ფორტა იტალია

ვაჟა–ფშაველა

მცირე ლექსიკონი

ვაჟა–ფშაველა

თხზულებანი

ა. ფურიე

დიდი მოლიანი

ფიცჯერალდი

დიდი გესტაბი

ე. ფრომანტენი

ძველი ოსტატები

ვაჟა–ფშაველა

ტ.1

ვაჟა–ფშაველა

მოთხრობები ტ.7

 

ფრანგული პოეზია

 

ფშაველას კაბინეტი

ქართული მწერლობა ტ.1

ქართული მწერლობა ტ.2

ქართული მწერლობა ტ.3

ქართული მწერლობა ტ.4

ქართული მწერლობა ტ.5

ქართული მწერლობა ტ.6

ქართული მწერლობა ტ.7

ქართული მწერლობა ტ.8

ქართული მწერლობა ტ.9

ქართული პროზა ტ. 1,

ქართული პროზა ტ. 2

ქართული პროზა ტ. 3

ქართული პროზა ტ. 4

ქართული პროზა ტ. 5

ქართული პროზა ტ. 12

ქართული პროზა ტ. 13

ქართული პროზა ტ. 14

ქართული პროზა ტ.17

ქართული პროზა ტ. 18

ქართული პროზა ტ. 20

ს. ქეთელაური

რა მიამბო მეტყევემ

ს. ქეთელაური

გზანიმცა აყვავდებიან

პ. ქვარიანი

ბალაგანი პოემები

 

ქართული პოეზია ტ. 1

ქართული პოეზია ტ. 19

ქართული პოეზია ტ. 20

 

ქართველი რომანტიკოსები

 

ქართული კინოსცენარი

 

ქართული ხალხური პოეზია ტ.19

გ. ქუჩიშვილი

გაზაფხულის ყვავილები

 

ქართულ კილო–თქმათა სიტყვის კონა

ნ. ქუმსიაშვილი

 

ქართული ხალხური პოეზია ტ.4

ქართული ხალხური პოეზია ტ.7

ქართული ხალხური პოეზია ტ.9

ა. ქუთათელი

ლექსები ტ.4

ი. ქემერტელიძე

თურმე

გ. ქიქოძე

რჩეული თხზულებები ტ.2

ლ.ქიაჩელი

ტარიელ გოლუა

ლ.ქიაჩელი

გვადი ბიგვა

 

ქართველი და ოსი ხალხები

მ. ქვლივიძე

ლექსები

 

ქართული სიტყვის კულტურის...

გ. ქელბაქიანი

მოთხრობები

გ. ქავთარაძე

დიდი სიმღერა

გ. ქუთათელაძე

ზამთარიც ჩაილია

კ. ქვარიანი

ბალაგანი

 

ქართული შექსპირიანი

გ. ქიქოძე

რჩეული თხზულებები

ა. ქალანთარიანი

მარათონი

ჯ. ქარჩხაძე

ზებულონი

 

ქართული ხალხური პოეზია ტ.4

ნ. ქუმსიაშვილი

ი. ქსერბერლინი

შელოცვილი მახვილი

გ. ქუჩიშვილი

ერთტომეული

გ. ქიქოძე

რჩეული თხზულებანი

ა. ქეშეკოვი

გატეხილი ნალი

ჯ. ღვინჯილია

პოეტური ენერგია

ნ. ღვინეფაძე

ტირიფი

ა. ყურაშვილი

აკ. წერეთელი

ა. ყურაშვილი

ცდომილთა დღესასწაული

ა. ყურაშვილი

რკინის ყვავილი

ე. ყიფიანი

დროთა კავშირი

ბ. შინკუმა

ლექსები და პოემები

დ. შენგელაია

თხზულებანი ტ.1

დ. შენგელაია

თხზულებანი ტ.2

დ. შენგელაია

თხზულებანი ტ. 3

დ. შენგელაია

თხზულებანი ტ.4

ა. შენგელაია

ერთტომეული

 

შოტლანდიური პოეზია

ს. შანშიაშვილი

ტყის ქურდი

ი. შარკადი

შანდორ შომოდი

ვ. შუკშინი

წყენა

შამანაძე

გატეხილი სეიფი

მ.შავლიაშვილი

ენგურსა და ერისწყალზე

ა. შენგელაია

ერთტომეული

ვ.შორორი

მოიძებნება კეთილი გული

აკ. შანიძე

თხზულებანი ტ.2

შატბერაშვილი

ტ.4

დ. შენგელია

ტ.2

დ. შენგელია

ტ.3

ჯ. ჩარკვიანი

მე და მე სხვადასხვა

ო. ჩხეიძე

რჩეული თხზულებანი ტ.2

ო. ჩხეიძე

რჩეული თხზულებანი ტ.2

ჯ. ჩარკვიანი

ძველი და ახლი

ო. ჩხეიძე

რჩეული თხზულებანი

თ. ჩალაური

ნაცრისფერი პალტო

ო. ჩხეიძე

რჩეული თხზულებანი

ვ. ჩაჩანიძე

ნ. ბარათაშვილი

ა. ჩეხოვი

კუნძული სახალინი

ნ. ჩუკოვსკი

ფრაგატების მატარებელი

მ. ჩიქოვანი

ა. ჩეხოვი

მოთხრობები

ჯ. ჩოხელი

კენტერბერიული მოთხრობები

ალ. ჩაიკოვსკი

ბლოკადა

პ. ჩანდი

თქმულება რამზე

მ. ჩხაიძე

ქვა–კაცი

მ. ჩორგოლაშვილი

მობერთა მოედანი

რ. ჩაჩანიძე

პამპერო

ა. ჩეხოვი

სიდედრი ადვოკატი

ალ. ჩაიკოვსკი

ბლოკადა

ა. ჩეხოვი

კუნძული სახალინი

ქ. ჩოლოყაშვილი

ომანიანი

ო. ჩხეიძე

თხზულებანი

ა. ჩეხოვი

თხზულებანი ტ.1

ა. ჩეხოვი

თხზულებანი  ტ.2

ო. ჩხეიძე

კახნიაური

ჯ. ჩარკვიანი

მზე თიხაში

ა. ჩეხოვი

კუნძული სახალინი

ლ. ცომაია

გადაარცინეთ ადამიანი

გ. ცეცხლაძე

ერთტომეული

ი.ცისკარი

 

ცისკარა

გ. ძნელაძე

ნუ გეშინი

აკ. წერეთელი

ცხოვრება და შემოქმედება

ნ. წერეთელი

მე ახლაც ოცდაექვსი

აკ. წერეთელი

ტ.6,ტ.7, ტ.10,ტ.12

აკ. წერეთელი

მოთხრობები

ნ. წულეისკირი

მოთხრობები

აკ. წერეთელი

 

მ. წერეთელი

ერი და კაცობრიობა

გ. წერეთელი

პირველი ნაბიჯი

ნ. წერეთელი

აი, მე, გურამი ვდგავარ

დ. წოწკოლაური

ვაჟას თეორიულ–ლიტერეტურული ნააზრევი

თ. ჭილაძე

პოემები

ტ. ჭანტურია

რჩეული

ო. ჭილაძე

თხზულებანი ტ.3

რ. ჭეიშვილი

თხზულებანი ტ.1

ტ. ჭანტურია

ბალიში უატომო ზონა

ჭილაძე

წინასწარმეტყველი

ქ. ჭილაშვილი

ლურჯთვალა იები

ი. ჭავჭავაძე

ტ.6

ო. ჭილაძე

რკინის თეატრი

ქ. ჭილაშვილი

კუდიღილა

რ. ჭეიშვილი

ვაიმე, ჩემო ვენახო

ო. ჭელაძე

მარტის მამალი

ო.ჭილაძე

რჩეული თხზულებანი

ს. ჭილაია

ქრონიკები

ვ. ჭილაძე

ცხოვრება ივანე

ზ. ჭუმბურიძე

ქართული ხელნაწერები

ი. ჭავჭავაძე

ტ. 4

რ. ჭეიშვილი

ცისფერი მთები

ი. ჭავჭავაძე

ტ.4

თ. ჭილაძე

გ. ტაბიძე

ო. ჭელიძე

ჩემი მაგნიტური

რ. ჭეიშვილი

თხზულებანი

გ. ჭეიშვილი

ნახტომი მზეში

ო. ჭელიძე

რჩეული

რ. ჭეიშვილი

ჩემი მეგობარი

ო. ჭელიძე

ერთტომეული

თ. ჭილაძე

წერილები

კ. ჭიჭინაძე

რუსთაველი და მისი

ი. ჭავჭავაძე

ტ.1

ო. ჭელიძე

ტ.2

ო. ჭილაძე

რჩეული ტ.2

ო. ჭელიძე

რჩეული პოემები

ჭილაძე

ვინ ცხოვრობს ვარსკვლავზე

ო. ჭელიძე

მერემე

ო. ჭილაძე

თხზულებანი

ო. ჭელიძე

მერემე

ტ. ჭანტურია

ბოლთა

ო. ჭელიძე

რჩეული

ო. ჭელიძე

რ. ჭეიშვილი

თხზულებანი

ბ. ხარანაული

ლექსები, პოემები

ბ. ხარანაული

ლექსები, პოემები

გ. ხარატიშვილი

კოტე მარჯანიშვილი

ე. ხარაძე

საუბარი ასტრონომიაზე

მ. ხერგიანი

ფიქრის მურყანი ამბავი

კ. ხარჩილავა

ალტერნატივა

რ. ჯალაღონია

შეკრავი წრე

რ. ჯალილი

მშობლიური სახლი

ვ. ჯიბუტი

პორტრეტები და წერილები

ლ. ჯავახიშვილი

მოთხრობები

ჯ. ჯოისი

ულისე

რ. ჯაფარიძე

მოთხრობები ტ.2

რ. ჯაფარიძე

ტ.4 ვნების კვირა

ჯ. ჯოისი

ულისე

მ. ჯავახიშვილი

პაპა დიმო

ჯ. ჯოსერი

კენტერბერიული მოთხრობები

მ. ჯავახიშვილი

ტ.6

ვ. ჯავახაძე

წეროების სამკუთხედი

გ. ჯოხაძე

ოპერაცია მსხვილი

ვ. ჯავახაძე

მე შენ გეტყვი

ვ. ჯავახაძე

უცნობი

 

ჯეჯილი ლიტერატურულ– კრიტიკული

გრ. ჯულუხიძ

ლექსები და პოემები

ა. ჯორჯაძე

წერილები

ჯ. ჯოისი

ულისე

რ. ჯაფარიძე

ტ.1

რ. ჯაფარიძე

ჯიმარაის ტუსაღები

ჰომეროსი

ოდისეა

ს. ჰედაითი

ცეცხლთაყვანისმცემელნი

ი. ჰრეშოვსკი

იანოშიკი

ჰ. ჰაინე

რჩეული თხზულებანი

ჰ. ჰაინე

რჩეული თხზულებანი

ჰიუგო

ოთხმოცდაცამეტი წელი

ბ. ჰარტი

რჩეული თხზულებანი

ვლ. ჰაიდოვსკი

800 კითხვა პასუხი

ჰეროდიტე

ისტორია

მეთოდური

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე

მათემატიკა, მასწავლებლის წიგნი 2011წ. 1 კლასი

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე

მათემატიკა, მასწავლებლის წიგნი 2011წ. 2 კლასი

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე

მათემატიკა, მასწავლებლის წიგნი 2011წ. 3 კლასი

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე

მათემატიკა, მასწავლებლის წიგნი 2011წ. 4 კლასი

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე

მათემატიკა, მასწავლებლის წიგნი 2011წ. 5 კლასი

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე

მათემატიკა, მასწავლებლის წიგნი 2011წ. 9 კლასი

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი

ხელოვნება, მასწავლებლის წიგნი 2011წ. 1 კლ.

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი

ხელოვნება, მასწავლებლის წიგნი 2011წ. 2 კლ.

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი

ხელოვნება, მასწავლებლის წიგნი 2011წ. 3 კლ.

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი

ხელოვნება, მასწავლებლის წიგნი 2011წ. 4 კლ.

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი

ხელოვნება, მასწავლებლის წიგნი 2011წ. 5 კლ.

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი

ხელოვნება, მასწავლებლის წიგნი 2011წ. 6 კლ.

ვ. როდონაია

ქართული ენა და ლიტ. მასწავლებლის წიგნი მე–9 კლ. 2009 წ.

ვ. როდონაია

ქართული ენა და ლიტ. მასწავლებლის წიგნი მე–6 კლ. 2011 წ.

ვ. როდონაია

ქართული ენა და ლიტ. მასწავლებლის წიგნი მე–5 კლ. 2010 წ.

ვ. როდონაია

ქართული ენა და ლიტ. მასწავლებლის წიგნი მე–8 კლ. 2007 წ.

ვ. როდონაია

ქართული ენა და ლიტ. მასწავლებლის წიგნი მე–11 კლ. 2010 წ.

ვ. როდონაია

ქართული ენა და ლიტ. მასწავლებლის წიგნი მე–10 კლ. 2010 წ.

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ლ. ვაშაკიძე

ქართული ენა და ლიტ. მასწავლებლის წიგნი მე–4 კლ. 2011 წ.

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ლ. ვაშაკიძე

ქართული ენა და ლიტ. მასწავლებლის წიგნი მე–3 კლ. 2011 წ.

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ლ. ვაშაკიძე

ქართული ენა და ლიტ. მასწავლებლის წიგნი მე–12 კლ. 2011 წ.

ქ. ტატიშვილი

ფიზიკა, მასწავლებლის წიგნი 2007 წ. მე–8 კლ.

ქ. ტატიშვილი

ფიზიკა, მასწავლებლის წიგნი 2010 წ. მე–8 კლ.

ქ. ტატიშვილი

ფიზიკა, მასწავლებლის წიგნი 2011 წ. მე–10 კლ.

ნ. ჯამასპიშვილი

ისტ, მასწავლებლის წიგნი მე–5 კლ

ნ. ჯამასპიშვილი

ისტ, მასწავლებლის წიგნი მე–6 კლ

მ. ვარდიაშვილი

ქიმია, მასწავლებლის წიგნი 2006 წ. მე–7 კლ.

მ. ვარდიაშვილი

ქიმია, მასწავლებლის წიგნი 2007 წ. მე–8 კლ.

მ. ვარდიაშვილი

ქიმია, მასწავლებლის წიგნი 2009 წ. მე–9 კლ.

მ. რევია

რუსული ენა, მასწავლებლის წიგნი 2–3 დონე 2009 წ.

თ. ჯაფარიძე, მ. თვზაძე, თ. ჩხეიძე

ინგლისური ენა, მასწავლებლის წიგნი ს4

მ. თვზაძე, ქ. ნიკოლეიშვილი, თ. ჩხეიძე

ინგლისური ენა, მასწავლებლის წიგნი ს3

თ. ჯაფარიძე, მ. თვზაძე, თ. ჩხეიძე

ინგლისური ენა, მასწავლებლის წიგნი ს7

თ. ჩუბინიძე

საქართველოს გეოგრაფია, მასწავლებლის წიგნი მე–9 კლ.

ნ. ჭანტურია, ნ. მამალაძე

მსოფლიოს გეოგრაფია, მასწავლებლის წიგნი მე–11 კლ

თ. მეიფარიანი, ზ. მიმონიშვილი

სამოქალაქო განათლება, მასწავლებლის წიგნი მე–10 კლ.

ნ. ასათიანი, ნ. კიღურაძე

ისტორია, მასწავლებლის წიგნი მე–11 კლ.

გ. კვანტალიანი

ბუნება, მასწავლებლის წიგნი 1 კლ.

გ. კვანტალიანი

ბუნება, მასწავლებლის წიგნი მე–2 კლ.

გ. კვანტალიანი

ბუნება, მასწავლებლის წიგნი მე–3 კლ.

გ. კვანტალიანი

ბუნება, მასწავლებლის წიგნი მე–4 კლ.

გ. კვანტალიანი

ბუნება, მასწავლებლის წიგნი მე–5 კლ.

გ. კვანტალიანი

ბუნება, მასწავლებლის წიგნი მე–6კლ.

 
 
 
 

.

.

.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თერჯოლა, რუსთაველის ქ. #82

ტელეფონი: 8 491 24 – 46 – 88

მობილური: 5 99  79 – 18 – 88

Email: info@mzekabani.edu.ge